BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

A Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő  Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha

 a 2018/19-es nevelési évre

2018. 08. 10-én pénteken

8.00-15.00-ig BÖLCSŐDEI BEÍRATÁST tart.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, /Gyvt.41§ (1)/ akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok – miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) társuláson belüli (Villány, Villányköved, Márok, Kisjakabfalva, Ivánbattyán) lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Az ellátás megkezdése előtt, de legkésőbb az ellátás megkezdését követő 2. hónap végéig a szülőnek igazolnia kell munkába állását.

A Gyvt 146. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat (étkezés, gondozás) kell fizetni.

Kérjük, hozzák magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyi igazolványt
  •  lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülők személyi igazolványát és lakcímkártyáját, bemutatás céljából.

A beíratás helye: 7773 Villány, Rákóczi F. u. 19.

 Várjuk szeretettel a „legkisebbeket”!

 Kincses Tamásné

 intézményvezető

2018-2019 tervezett csoportelosztása

Kis-középső csoport Nagy-középső csoport 1. Nagy-középső csoport 2.
1. Batik Bianka Ahmann Balázs Ambruzs Klaudia Sára
2. Búsz Emma Boróka Alabert Márk Adrián Balogh Dániel
3. Csiki Mara Bruckner Adrián Róbert Balogh Rubina
4. Csiki Zsóka Bruckner Hanna Baráth Tamás
5. Elek István Marcell Császár Dániel Barta Lilla Júlia
6. Evetovics Emma Dalkó Dóra Benedek Bojána
7. Fábián Norina Zoé Fábián Noel Zoárd Bischof Bálint
8. Hepp Máté Fújtó Kíra Bosznay Laura
9. Holczer Anett Heisz Panna Budai Márkó
10. Kalányos Hanna Vivien Horsa Luca Deutsch Henrik
11. Kiss Donát Kiss Gábor Elek Gabriella Míra
12. Kiss Milán Kocsi Loretta Faller- Weisz Bence
13. Kósa Lora Konrád Olivér Hohmann Dániel
14. Kosztics Izabella Viktória Kovács Kevin Ignácz Máté
15. Láng Adél Kovács Márk Kondákor Csenge
16. Martalics Adrienn Kretz Emilia Költő Máté
17. Márton Zsombor Lukács Dániel Márk Lukács Bálint Máté
18. Molnár Milán Márton Dóra Andrea Maczkó Balázs
19. Németh Balázs Mirkó Hanna Molnár Benedek
20. Orsós Melissza Csenge Molnár Mirjam Németh Gábor
21. Orsós Vanessza Napsugár Mutzhausz Lara Szabina Ősi Ábel Mihály
22. Pilgermayer Barna Péter Kristóf Levente Polhammer Karin Panka
23. Rafel Lili Preisendorf Titusz Ádám Régert Marián
24. Schneider Lorina Radnai Zétény Schuller Zsófia
25. Sólyom Eszter Schauer Dávid Márk Szabó Csaba Levente
26. Szabó Benedek Szabó Petra Szender Dóra
27. Szélig Laura Szabó Zselyke Tein Éda
28. Teszárik Tamás Szélig Patrik Theisz Márk
29. Till Adrián Valentin Vári Dorka Vetési Hanna
30. Zichy Mária- Terézia Weisz Dániel
Balogné H. Melinda Kraziczky Zsuzsa Kázmérné T. Tündi
Hegyiné M. Erika Végváriné K. Andi Bohonya I-né Ági
Horváthné M. Rita Erdélyi Nikoletta Szentes Szilvia

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy óvodánkban a nyár folyamán megtörtént az intézményátszervezés.

 Megújult ellátási formával kezdjük meg a 2018/19-es nevelési évet.

A továbbiakban Mini bölcsődei ellátást is biztosítunk az igénylők részére.

Az óvodai csoportok száma 4-ről, 3-ra csökken, az újonnan induló Mini bölcsődei csoportok száma 2.

A zökkenőmentes évkezdés érdekében ezúton tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy gyermekeik mely csoportokban kezdik meg a 2018/19-es nevelési évet.

A gyermekeiket nevelő-gondozó felnőttek beosztása még nem tekinthető véglegesnek kérem, ezt vegyék figyelembe!

Augusztus utolsó hetére tervezik az óvó nénik a családlátogatásokat. Az újonnan felvételt nyert gyermekeket ismerkedési céllal, meglátogatják otthonaikban.

A 2. sz. mini bölcsődei csoportba augusztus második felében lesz mód a jelentkezésre. Kizárólag munkaviszonnyal rendelkező szülők gyermekeit tudjuk fogadni! Megértésüket köszönjük!

Az óvodai dolgozói nevében kívánjuk, hogy minél több kellemes élménnyel gazdagodjanak a nyár folyamán gyermekeik, családjuk, szeretteik körében!

                                                                                      Kincses Tamásné Bea

                                                                                         intézményvezető

Villány, 2018. 07. 25.

Óvodai hírek

Az előző hónapra visszatekintve, ismét színes és változatos programokat tudtunk felkínálni óvodásainknak.

Az utazó planetárium megtekintése életre szóló élményt nyújtott, amikor szinte kézzel foghatóvá vált a naprendszer világa. Bár a téma komoly, tudományos ismereteket nyújtott, nagyon lekötötte az óvodások figyelmét.

Ismét volt 3D-s filmvetítés a tornaszobában, ami megint elvarázsolta a gyerek és felnőtt közönséget.

A Kisjakabfalvai Fehérház programsorozatának keretében mesefilmet nézhettek a gyerekek, és a könyvtárral, a könyvtárlátogatás szabályaival ismerkedhettek az iskolába menők. Vidám mozgásos és feladatlapos vetélkedővel zárult a program.

Történelmi nap volt az óvoda életében, amikor az ország határát átlépve, a horvátországi Eszék város állatkertjébe vittük a búcsúzó nagycsoportosokat. A jutalom kirándulás remekül sikerült, nagyon szép környezetben nézhettük meg az állatokat, kompoztunk a Dráván, kipróbálhattunk egy különleges játszóteret, majd fagylaltoztunk a környék legjobb fagyizójában.

Búcsúzó nagycsoportosainkkal ellátogattunk az iskolába, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek egy tanóra folyamatába. Ida néni és Nóri néni kedvet csináltak az iskolához, mert mindenki kellemes élményekkel tért haza.

Az óvodában dolgozó felnőttek sem maradtak le a kirándulásról, hiszen az idei csapatépítés a Balaton felvidéken volt. Kirándultunk a Káli-medence tájain, megcsodáltuk Salföld természeti és épített nevezetességeit, voltunk a Tapolcai-tavasbarlangban, megnéztük Balatonfüredet és Tihanyt.

Gyerekeinkkel részt vettünk a Diófás-téri játszótér avatásán, ami a Ha péntek, akkor Villány rendezvénysorozat első napjára esett.

A farsangi bál bevételéből napvitorlákat és trambulint tudtunk vásárolni. Köszönjük a Szülők Közösségének a lehetőséget!

A nevelési év végéhez közeledve minden csoport megrendezte a szülőkkel közös kirándulását, ami idén is nagyon változatos és vidám volt. Reméljük, hogy nagycsoportosaink jó szívvel emlékeznek majd ezekre a kirándulásokra.

A Pitypang csoportosok a Mároki-tóhoz kirándultak. Gyönyörű környezetben folyt a horgászat, sütögetés, vetélkedő, önfeledt játék. Érkezéskor még megnéztük a Mároki- tájházat, ami igazi időutazás volt gyereknek és felnőttnek egyaránt. Köszönjük szépen Gitta néninek és férjének Rákóczi Imrének az idegenvezetést, a szíves vendéglátást. Köszönjük még a szülők, nagyszülők támogató hozzáállását, hiszen a segítségük nélkül nem sikerült volna ilyen jól a kirándulás. Az emlékezetes nap közös fagyizással zárult.

Margaréta csoportosaink a Siklósi-várba kirándultak a szülőkkel. A vár megtekintésén túl játszóház várta a gyerekeket, a szülők jóvoltából a pizzázás és jégkrémezés sem maradt el. Köszönjük szépen a gyerekek nevében. A kihívás napja éppen erre a napra esett, így ebből az alkalomból ágyút húztak a gyerekek.

Százszorszépeink Újpetrére a traktormúzeumba látogattak utána a Deutsch család látta vendégül a gyerekeket Palkonyán.

Napraforgóink Márokra kaptak meghívást a Kiss Team lovas tanyájára.

Hálás köszönet minden felajánlásért!!!

Nem sokkal a kirándulások után iskolába induló nagycsoportosaink elbúcsúztak az óvodától, a velük foglalkozó felnőttektől. Érettségüket az iskolára mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évzáró műsorukkal nagy sikert arattak. Viszont látásra kedves „iskolás-nagyok”! Az ovi kapuja mindig nyitva áll előttetek egy-egy ölelésre, beszélgetésre.

Bodor Ádám a Madarászovi foglalkozás alkalmával Ivánbattyánban a vízi és vízparti élővilág jellegzetességeivel ismertette meg a gyerekeket.

Pedagógusnapon a horvátországi Jankovac nemzeti parkjában voltak tanulmányúton az óvodai dolgozók.

Az Ovisporton résztvevő gyerekek állatkerti kiránduláson vettek részt, melynek költségeit Villány Város Önkormányzata finanszírozta.

Villánykövesd önkormányzatától cukorborsót kapott az óvoda. A régi időket idézte, amikor kicsi és nagy lázasan bontogatta a friss borsót az ovi udvarán.  A Csillagvölgy Étteremben leves készült belőle, amit a gyerekek jóízűen el is fogyasztottak. Köszönjük szépen a felajánlást, és a sok-sok idénygyümölcsöt, amivel a családok megajándékozzák a gyerekeket.

Továbbra is várjuk szeretettel a közösségi szolgálatra jelentkező fiatalokat itt, az óvodában!

Csillagvölgy Éttermünkbe újabb beruházás veszi kezdetét. A környék minden Német Nemzetiségi Önkormányzata Villány, Márok, Kisjakabfalva, Villánykövesd, Ivánbattyán, támogatta intézményünket, így első körben 3 db. nagyteljesítményű KLIMA kerül felszerelésre. Hálásan köszönjük a közreműködést!

A felsorolt programokkal kezdetét veszi a nyári élet az óvodában. Kívánunk mindenkinek jó pihenést, tartalmas nyarat az oviban, és azoknak is, aki otthon töltik a nyári szünetet.

Az óvoda dolgozói